• Protest tegen stierenrennen Pamplona in Amsterdam

    Op zaterdag 7 juli starten alweer de beruchte stierenrennen van Pamplona in Spanje. Het Comité Anti Stierenvechten (CAS International) hield een stilte-actie tegen de stierenrennen van Pamplona op de Dam in Amsterdam, op vrijdag 6 juli. Schrijfster Yvonne Kroonenberg deed mee aan de actie.

  • Voorjaarsconferentie Circulaire Economie ‘CE-Spring’

    NEN organiseert op 9 april 2020 bij DUWO in Delft de voorjaarsconferentie CE-Spring over circulaire economie. Hier komen verschillende sectoren bij elkaar om kennis en ervaringen te delen en om te bespreken waar afspraken nodig zijn om de transitie te versnellen.

Cushing

Cushing

Ivor is ondanks alles nog steeds niet vooruit te branden. Na het zoveelste onderzoek en foto’s blijkt het bewegingsstelsel bijna geen blokkade te hebben. De stamceltherapie is dus aangeslagen maar er moest iets zijn waardoor hij geen been wil verzetten mits het is om buiten zijn behoefte te doen. Als hij vier keer per dag de tuin in wilde was het veel. Dus weer een zoveelste bloedonderzoek hieruit bleek dat zijn schildklier iets afweek van de normale waarde wat met medicijnen verholpen moest worden. Na een paar weken zou er een verbetering moeten optreden maar deze bleef uit. Het tegenovergesteld gebeurde hij wilde nu niet eens meer naar buiten om te plassen. Ook de verschillende artsen hadden geen idee. Tegen alle adviezen van de arts hier besloot ik om te stoppen met de medicijnen. En binnen één dag was Ivor weer de oude voor zover je hem de oude kon noemen maar hij ging in ieder geval weer vaker naar buiten om zijn behoefte te doen.

Alleen dit jaar heeft hij inmiddels 3 complete bloedonderzoeken gehad waarbij alles in orde was, foto’s gemaakt van rug, heupen en poot en een volledig hartonderzoek en alles beluisterd en betast. Totale kosten € 885,00 en ik wist nog niets en hij werd alleen maar slechter. De foto’s zijn gemaakt door Dr. Di Duca en deze fantastische arts heeft ze weer helemaal gratis gemaakt. En in tegenstelling tot de meeste honden die zich niet goed voelen zag en ziet Ivor er goed uit. Nu is Ivor nooit echt actief geweest maar hij liep toch iedere dag een uurtje mee en was graag in de tuin in plaats van alleen maar te slapen. Ik was ook niet van plan om het hierbij te laten maar ja, ik ben geen arts en als zij het niet wisten wat het was hoe moest ik er dan achter komen wat nu de oorzaak was van de lusteloosheid en het vele slapen en eten. Na het nodige googelen besloot ik een onderzoek te laten doen voor Cushing. De dierenartsen die ik altijd om raad vraag vonden dit overbodig want hij had maar twee verschijnselen, eten veel eten en even veel slapen.

Cushing is een ziekte bij de hond waarbij de bijnierschors een te grote hoeveelheid cortisol, een steroïde hormoon, produceert. De Cushing kan ontstaan door een tumor aan de hypofyse in de hersenen of tumor aan de bijnieren?

Verschijnselen die bij Cushing optreden:
• Polyurie (teveel plassen, binnen plassen)
• Polydipsie (teveel drinken, meer dan 100 ml/kg/24 uur)
• Een gezwollen buik (door vergrote lever en vocht vasthouden)
• Haarverlies op de flanken, kleurverandering van de vacht
• Spierverzwakking (door de mineralocorticosteroiden die gestegen zijn)
• Algehele verslechtering
• Veel eten
• Veel hijgen

Via twee testen kan men nagaan of het wel of geen Cushing is die de klachten veroorzaakt. De eerste test is een urine onderzoek van drie dagen achter elkaar bij deze test kijken ze de verhouding na tussen creatinine en cortisol. Dus iedere ochtend even de urine opvangen en weg brengen voor het onderzoek. Door middel van de tweede test, ACTH test meten ze het cortisol gehalte in het bloed. Wanneer dit te hoog is dan heeft een hond de ziekte van Cushing. En helaas was dit te hoog. Om nu alle medische termen te vergeten en uit te leggen wat hoog is en hoeveel een waarde te hoog kan zijn zodat men weet in hoever het stadium is een korte uitleg. Een gemeten waarde moet 20 zijn 22 kan en is acceptabel bij 22.6 is deze dus een zestiende te hoog. Een hond met waarneembare verschijnselen zit tussen de 30 en de 50. Bij Ivor was ik er dus heel snel bij.

Veel artsen hebben weinig kennis van deze ziekte en men word dan ook vaak naar huis gestuurd met een verhaaltje over ouderdom of misschien is het ….. of zoals bij Ivor het geval was een probleem met de schildklier, en medicijnen. Eén compleet bloedonderzoek en de Chusing testen hadden voldoende geweest. Weer een leer voor een volgende keer. Uiteraard heeft Ivor nu het medicijn vetoryl wat ook direct aanslaat hij word levendiger en is duidelijk op weg om weer de oude Ivor te worden. Over 10 dagen volgt een volgende ACTH test om te zien of de medicijnen bij gesteld kunnen worden. Wanneer men bij de ziekte van Cushing er op tijd bij is kan een hond er volgens zegge gewoon oud mee worden en heeft hij er geen pijn of ongemak van, wel moet hij de rest van zijn leven medicijnen nemen. Verder krijgt hij de nodige antioxidanten om de zorgen dat zijn immuunsysteem optimaal blijft en de schade die de medicijnen kunnen aanbrengen uitblijven of minstens beperkt worden.

Wanneer men ervaring heeft met de ziekte van Cushing en homeopathie wil u mij dan mailen. Tot nu toe is er weinig over bekent en kan ik ook nergens iets terug vinden over homeopatische behandelingen tegen Cushing.

Ivor de grootste van de twee helaas weer slapend in gezelschap van zijn vriendin Eva.